محصول ما

رزین آلکیدی

رزین های آلکیدی (Alkyd Resin) یکی از پرکاربرد ترین رزین های مصرفی در صنایع رنگ و رزین است.

لغت آلکید (Alkyd) که تغییر یافته واژه (Alcid) است، از دو واژه “ال” به معنی الکل و “کید” به معنی اسید تشکیل شده است البته برخی از منابع معتقد اند این واژه از دو کلمه  alcohol و anhydride  تشکیل شده است . آلکید رزین ها جز خانواده پلی استر ها می باشند که از واکنش اسیدهای آلی چند عاملی و الکل های چند عاملی (پلی ال) به وجود می آیند. درحالی که آلکیدها هوا خشک بوده اما پلی استرها هواخشک نبوده و نیاز به عامل پخت (خشک کن) دارند.

شیمی ساختار آلکیدها

آلکید رزین ها از واکنش یک روغن (اسید چرب)، یک الکل چند عاملی (پلی ال) و یک اسید چند عاملی یا انیدرید به وجود می آیند. بخشی از مواد اولیه این رزین از مواد گیاهی و طبیعی تهیه می شود. مواد اولیه مورد استفاده در این رزین ها بسیار متنوع بوده و هر یک خواص ویژه ای به رزین نهایی می دهد که برخی از آن ها را در این مقاله شرح خواهیم داد. در شکل های زیر مراحل تشکیل آلکید رزین بر پایه گلیسیرین، انیدرید فتالیک و اسید چرب نمایش داده شده است:

به شکلی دقیق تر و با اعمال ضرایب استوکیومتری و کاتالیست های هر واکنش به دیاگرام زیر می رسیم. با دقت در تصویر متوجه می شویم که با اختلاط هر یک مول روغن(تری گلیسیرید) با 2 مول گلیسیرین، 3 مول مونو گلیسیرید تشکیل می شود که این مونو گلیسیرید ها در ادامه با واکنش با انیدرید فتالیک، در حضور کاتالیست یک زنجیره پلیمری از رزین آلکیدی را تشکیل می دهند: